preload preload preload preload

Kadry i wynagrodzenia


Nasza firma od początku swojej działalności oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie administrowania kadrami i płacami  (payrolling). Usługi te są skierowane i szczególnie atrakcyjne dla firm, których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.

W skład naszych usług wchodzi przejęcie pełnej odpowiedzialności za cały kadrowo-płacowy model wartości. Klient zlecający naszej firmie te usługi kontroluje zasady wynagradzania, politykę dotyczącą świadczeń, czas pracy, urlopy itp., ale zrzuca na barki naszej firmy ciężar związany z administracją kadr i płac. Usługa ta minimalizuje ryzyko i odciąża klienta od problemów natury prawnej. Oferowane przez naszą firmę usługi stanowią kompleksowy model outsourcingu kadr i płac. Decyzja o korzystaniu z tych usług nie oznacza utraty kontroli. Nasza firma działa w ramach zasad określonych przez naszego klienta, a niektóre czynności mogą wymagać obowiązkowego zatwierdzenia i kontroli. Nasza oferta może zostać również uzupełniona, tak by objęła także odpowiadanie na zapytania pracowników w zakresie podjętej współpracy.

Polityką naszej firmy jest umiejętność dopasowania na bieżąco oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy klienta.

Tym co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do klienta, zatrudnianie personelu o najwyższych kwalifikacjach, inwestowanie w nowoczesne technologie informatyczne pozwalające zapewnić poprawność i poufność dokumentów z dostępem do danych przez 24 godz./dobę, czy też kompleksowość oferowanych usług.

W efekcie podjętej z naszą firmą współpracy firma zyskuje łatwiejszy dostęp do informacji, merytoryczną wiedzę, dane kadrowo-płacowe on-line, dedykowane raporty i sprawozdania, a co najważniejsze minimalizację ryzyka na tych płaszczyznach i wymierne korzyści finansowe.

Współpraca z nami i stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania to sposób na optymalizację procesów zachodzących w każdej firmie.

Outsourcing kadrowo-płacowy (payrolling) traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na przekazaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań, dążąc tym samym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

W ramach dodatkowych usług oferujemy:
obsługę księgową
spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, a także stowarzyszeń, fundacji i wspólnot mieszkaniowych, wynajem adresu do rejestracji firmy, wraz z asystą sekretarską tzw. wirtualne biuro, monitoring należności, czy też doradztwo gospodarcze.
W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą zapraszamy na stronę www.biuro-rachunkowe-waw.pl