preload preload preload preload

Praca kadrowego


Z pierwszego wrażenia praca kadrowca jest prosta i przyjemna, siedzi on za biurkiem i przekłada papiery, czasem coś wypełnia, raz w miesiącu rozdziela wypłaty, zarządza urlopami, świadczeniami socjalnymi, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Jednakże jeżeli bliżej przyjrzymy się tej pracy, możemy powiedzieć, że to „ciężki orzech do zgryzienia”. Osoba zatrudniona na stanowisku kadrowca ma za zadanie zajmowanie się zasobami ludzkimi, zaś wszystkie obowiązki z tym związane wcale nie są proste.

Zarządzanie personelem to nie tylko wypłacanie im pensji, to również umiejętność oceny ich pracy, rozdzielania podwyżek i premii, jak również przydzielania zasiłków socjalnych, o które często pracownicy się upominają, a które im nie przysługują. Osoba pracująca w kadrach, nazywana często menedżerem –  kadrowcem, dyrektorem personalnym, czy też menedżerem do spraw personalnych musi mieć wyższe wykształcenie nie tylko z zakresu księgowości, ale również z zakresu zasobów ludzkich, bowiem zajmuje się ona na co dzień pracą z ludźmi oraz zarządzaniem ich efektywnym wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Zatem kadrowiec to nie tylko księgowy z wykształceniem ekonomicznym, to również osoba umiejąca podejść do sprawy psychologicznie, a personelem zarządzać z podejściem socjologicznym i prawym jednocześnie…