preload preload preload preload

Prawo do urlopu


W każdej firmie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, niezależnie od tego czy jest to pół etatu czy też pełny etat, mają prawo do określonej liczby dni urlopu w miesiącu oraz w roku. W każdej firmie jest również powołana komórka organizacyjna, zwana działem kadr i wynagrodzeń, gdzie pracownicy mogą zgłaszać chęć uzyskania urlopu, a pracownicy kadr mają obowiązek wpisać ich na specjalną listę i w odpowiednim czasie takiego urlopu udzielić.

Zakazane jest wypłacanie wynagrodzenia za urlop, bez jego wykorzystania, jak również nie dawanie pracownikom urlopu w określonym przez nich czasie. Zaś każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia na kilka miesięcy wcześniej dnia, z którym chciałby aby urlop został mu udzielony.

Dział kadr i płac to nie tylko wypłacanie wynagrodzeń, to również prowadzenie dokładnej księgowości, zapisywanie okresów urlopowych, zwolnień lekarskich pracowników oraz innych ważnych kwestii dotyczących bezpośrednio każdego pracownika, jego zatrudnienia, świadczeń socjalnych i innych. Zaś prawo do urlopu ma każdy pracownik, a jest ono uwarunkowane czasem pracy, w zależności od tego ile miesięcy w danej firmie pracuje, tyle przysługuje mu dni urlopu w roku, jednak nie więcej niżeli określa to kodeks pracy o urlopie pracowniczym.