preload preload preload preload

Znaczenie działu kadr


Dział kadr i wynagrodzeń jest kojarzony wyłącznie z wypłacaniem zarobkow, jak wskazuje ku temu nazwa własna, jednak zajmuje się on wieloma innymi ważnymi czynnikami, dotyczącymi bezpośrednio zatrudnionego personelu w firmie. Niekiedy bowiem pracownicy zgłaszają w dziale kadr swoje osobiste problemy finansowe, bądź proszą o nagły urlop z powodów rodzinnych, a pracownicy komórki kadrowej są tam, aby każdego z osobna zrozumieć i mu pomóc.

Jeżeli firma jest nastawiona wyłącznie na zysk i nie patrzy na prywatne potrzeby pracownika, z góry jest skazana na porażkę, bowiem pracownik nie doceniany znajdzie lepszą posadę, a w obecnej pracy nigdy nie będzie wykonywał obowiązków efektywnie i z pełną pasją. Dlatego tak ważne jest odpowiednie traktowanie personelu, a pracownicy działu kadr mają za zadanie wszystkie sprawy zapisać, rozważyć i jak najlepiej pomóc pracownikowi z innego działu.

Jeżeli przyjdzie on po dzień urlopu z powodu choroby bliskiej osoby bądź innej ważnej sprawy rodzinnej, dział kadr ma obowiązek zrozumieć i pomóc takiej osobie, aby w przyszłości odwdzięczyła się ona efektywną i prawidłową pracą. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest proste, dlatego na takie stanowiska zatrudniane są osoby wykształcone i z doświadczeniem w branży.