preload preload preload preload

Usługi księgowe


Niezależnie od administrowania kadrami i płacami nasza działalność dotyczy także prowadzenia rachunkowości i podatków (outsourcing księgowy).

Na podstawie wieloletniego doświadczenia możemy uznać, iż swoje zadania w tym zakresie realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również swoje usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

Powyższe uzasadniają opinie i referencje współpracujących z nami firm, jak i wyniki przeprowadzonych kontroli przez właściwe organy, gdzie występowaliśmy w imieniu naszych Klientów.

Oferowane przez nas usługi księgowe przeznaczone są zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, czy też wspólnot mieszkaniowych.

Prowadzona przez nasze biuro usługa outsourcingowa pozwala kierownictwu i właścicielom firm na swobodę w jej prowadzeniu i rozwoju, bez potrzeby pełnego angażowania się w sprawy księgowe. Natomiast dostarczane przez nas comiesięczne sprawozdania oraz rachunki wyników z działalności pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie polityki finansowej firmy. Jednocześnie szczególnie cenimy czas swoich Klientów, ograniczając jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum, czy też wprowadzając usługę księgowości online.

Realizowane przez nasz usługi księgowe zajmują się szerokim aspektem zagadnień, gdyż charakter działalności obsługiwanych przez nas Klientów dotyczy m.in. branży handlowej, w tym import i eksport towarów, sklepy internetowe) branży usługowej, (transport na terenie RP, jak i międzynarodowy, informatyka, reklama, stomatologia, kancelarie prawne, finanse, ubezpieczenia), branży produkcyjnej, wolne zawody (artyści, agencje artystyczne, lekarze), czy też zagadnienia wynikające ze statutów stowarzyszeń, fundacji oraz związków zawodowych.

W celu zapoznania się z pełną ofertą dotyczącą usług księgowych zapraszamy na naszą stronę internetową
www.biuro-rachunkowe-waw.pl

Zapraszamy do współpracy